Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності (далі – Політика) встановлює правила використання персональної інформації, яка отримується від користувачів сайту smmlab.com.ua (далі – Користувачі).

Ця Політика конфіденційності застосовується до всіх Користувачів Сайту. Додаткові правила захисту персональних даних можуть застосовуватися до певних категорій Користувачів (наприклад, Замовникам або Клієнтам).

Усі терміни та визначення, що зустрічаються у тексті Політики тлумачаться відповідно до чинного законодавства України (зокрема, ФЗ «Про персональні дані».) Текст Політики постійно доступний Користувачам у мережі Інтернет за адресою: instalikes-ua.com.

Користувачі прямо погоджуються на обробку своїх персональних даних, як описано в цій Політиці. Використання Сайту означає вираження Користувачем беззастережної згоди з Політикою та вказаними умовами обробки інформації. Користувач не повинен користуватися Сайтом, якщо не погоджується з умовами Політики.

1. Персональна інформація Користувачів, яку опрацьовує Сайт

1.1. Сайт збирає, отримує доступ та використовує в визначених Політикою цілях персональні дані Користувачів, технічну та іншу інформацію, пов'язану з Користувачами.

1.2. Технічна інформація не є персональними даними. Сайт використовує файли cookie, які дозволяють ідентифікувати Користувача. Файли cookies – це текстові файли, доступні серверу, для обробки інформації про активність Користувача, включаючи інформацію про те, які сторінки відвідував Користувач та час, який Користувач провів на сторінці. Користувач може вимкнути можливість використання cookies у налаштуваннях браузера.

1.3. Також під технічною інформацією розуміється інформація, яка автоматично передається Сайту в процесі використання Сайту за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення.

1.4. Під персональними даними Користувача розуміється інформація, яку Користувач надає під час реєстрації на Сайті та подальшого використання Сайту. Обов'язкова інформація позначена спеціальним чином. Обов'язковою для надання Користувачем інформації є ім'я, адреса електронної пошти та телефон. Інша інформація надається Користувачем на його розсуд.

1.5. Сайт також може обробляти дані, зроблені загальнодоступними суб'єктом персональних даних, які підлягають опублікуванню або обов'язковому розкриттю відповідно до закону.

1.6. Зміст та обсяг оброблюваних персональних даних не є надмірними по відношенню до заявлених цілей їх обробки.

1.7. Сайт не перевіряє достовірність персональної інформації, яку надає Користувач, і не має можливості оцінювати його дієздатність. Користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію про себе та підтримує цю інформацію в актуальному стані.

2. Цілі обробки персональної інформації Користувачів

2.1. Головна мета при зборі персональних даних – надання інформаційних, консультаційних послуг Користувачам. Користувачі погоджуються з тим, що Сайт також може використовувати їх персональні дані для:

 • Ідентифікації сторони в рамках послуг, що надаються;
 • Надання послуг та клієнтської підтримки на запит Користувачів;
 • Виконання договорів та угод з Користувачами;
 • Вирішення спорів, захисту інтересів у правоохоронних чи інших державних органах;
 • Виявлення та припинення шахрайських дій;
 • Поліпшення якості послуг, зручності їх використання, розробки та розвитку Сайту, усунення технічних проблем або проблем з безпекою;
 • Аналіз для розширення та вдосконалення послуг, інформаційного наповнення та реклами послуг;
 • Інформування Користувачів про послуги, цільового маркетингу, оновлення послуг та рекламних пропозицій на підставі інформаційних переваг Користувачів;
 • Таргетування рекламних матеріалів, розсилки індивідуальних маркетингових повідомлень за допомогою електронної пошти, дзвінків та смс;
 • Порівняння персональних даних для підтвердження їх точності та перевірки їх третіми сторонами у випадках, передбачених законодавством;
 • Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних;

2.2. Сайт використовує технічну інформацію знеособлено для цілей, зазначених у пункті 2.1.

3. Умови та способи обробки персональної інформації Користувачів та її передачі третім особам

3.1. Користувач дає згоду на обробку своїх персональних даних шляхом реєстрації на Сайті або надсилання заявки через форму зворотного зв'язку.

3.2. Обробка персональних даних Користувача означає збирання, записування, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних Користувача.

3.3. Щодо персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання Користувачем інформації про себе для спільного доступу до необмеженого кола осіб.

3.4. Сайт має право передати персональну інформацію Користувача третім особам у таких випадках:

 • Користувач висловив згоду на такі дії;
 • Передача необхідна для використання Користувачем певної послуги Сайту або виконання певного договору або угоди з Користувачем;
 • Передача уповноваженим органам державної влади України на підставах та в порядку, встановлених законодавством України;
 • Така передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або в частині), при цьому до набувача переходять усі зобов'язання щодо дотримання умов цієї Політики стосовно отриманої ним персональної інформації;
 • Передача інформації для проведення аудиту;
 • З метою забезпечення можливості захисту прав та законних інтересів Адміністрації Сайту або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує умови договорів та угод, цю Політику або документи, що містять умови використання конкретних послуг;
 • В результаті обробки персональної інформації Користувача шляхом її знеособлення отримано знеособлені статистичні дані, що передаються третій особі для проведення досліджень, виконання робіт або надання послуг за дорученням Адміністрації Сайту.

3.5. Треті особи, які отримали від Адміністрації Сайту доступ до персональних даних, зобов'язані надалі не розкривати третім особам та не поширювати персональні дані без згоди суб'єкта персональних даних, якщо інше не передбачено законом.

3.6. Обробка персональних даних Користувача проводиться змішаним способом із використанням баз даних на території України. Транскордонна передача даних здійснюється.

4. Зміна та видалення персональної інформації. Обов'язкове зберігання даних

4.1. Користувач може у будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану їм персональну інформацію або її частину, скориставшись функцією редагування персональних даних в особистому кабінеті або звернувшись до Адміністрації через контакти, вказані на Сайті.

4.2. Згода на отримання інформаційних розсилок та рекламних матеріалів може бути відкликана Користувачем у будь-який час за допомогою функціонала, що має на сайті.

4.3. Згода на обробку персональних даних може бути відкликана Користувачем у будь-який час шляхом надсилання відповідного повідомлення через особистий кабінет або вказані на Сайті контакти, а Адміністрація зобов'язана припинити обробку персональних даних та їх знищити відповідно до ч.5 статті 25 федерального закону №152 «Про персональні дані даних» від 26.07.2006

4.4. У разі надсилання Користувачем звернення або запиту щодо п.4.1, 4.2 Адміністрація Сайту протягом 5 робочих днів здійснює необхідні дії з персональними даними.

4.5. У разі відкликання суб'єктом персональних даних згоди на обробку персональних даних Адміністрація Сайту має право продовжити обробку персональних даних у допустимих українським законодавством випадках.

4.6. У разі відкликання суб'єктом персональних даних згоди на обробку персональних даних Користувач розуміє, що це може спричинити неможливість надання послуг Адміністрацією Сайту.

4.7. Сайт опрацьовує персональні дані, технічну інформацію та іншу інформацію Замовника до досягнення цілей обробки персональних даних.

5. Заходи, які застосовуються для захисту персональної інформації Користувача

5.1. Адміністрація Сайту вживає необхідних та достатніх правових, організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

5.2. Адміністрація Сайту не приймає рішень, що стосуються прав та законних інтересів Користувачів, на підставі виключно автоматизованої обробки персональних даних, за винятком випадків надання інформації за результатами запиту, зробленого самим Користувачем з використанням інтерфейсу автоматизованих систем.

5.3. При прийнятті юридично значимих рішень, взаємодії з Користувачами третіх осіб на прохання Адміністрації Сайту, на виконання угод з Користувачами або на запит Користувачів здійснюється неавтоматизована обробка персональних даних в обсязі, обумовленому цілями такої взаємодії, та з дотриманням вимог щодо безпеки інших даних, які не зачіпаються ..

5.4. У разі втрати або розголошення персональних даних Адміністрація Сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.5. Адміністрація Сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, спричиненим втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

5.6. У разі втрати або розголошення персональної інформації Адміністрація Сайту не несе відповідальності, якщо дана персональна інформація:

 • Cтала публічним надбанням до її втрати чи розголошення;
 • Була отримана від третьої сторони до її отримання Сайтом;
 • Була розголошена за згодою Користувача;
 • Розкрито відповідно до акта компетентного державного органу або суду.

6. Вирішення спорів

6.1. Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути щодо застосування цих правил, будуть, по можливості, вирішуватись Сторонами шляхом переговорів. Дотримання досудового (претензійного) порядку врегулювання суперечок є обов'язковим. Строк направлення відповіді на претензію складає 10 робочих днів з моменту її одержання Стороною.

6.2. Усі можливі суперечки, що випливають із відносин, регульованих цією Політикою, вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України за нормами Українського права, незалежно від місця перебування Користувача.

6.3. У разі якщо Сторони не дійдуть взаємної згоди, то суперечка підлягає вирішенню в судовому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України в суді Києва.

7. Додаткові умови

7.1. Адміністрація Сайту має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди Користувача.

7.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

7.3. Продовження використання Сайту після внесення таких змін підтверджує згоду Користувача з такими змінами.

7.4. Всі пропозиції чи питання щодо цієї Політики Користувач має право надсилати Адміністрації через Сайт або за адресою: instalikes-ua.com/